Midden- en kleinbedrijf

IT in het mkb

Veel mkb-bedrijven zien IT als complex en als kostenpost, terwijl het juist kan bijdragen aan je business doelstellingen. Door ontwikkelingen als virtualisatie, de cloud en as-a-service-diensten kan ook het mkb profiteren van de nieuwste technologieën, zonder grote investeringen te hoeven doen. Onze ervaren accountmanagers en technische specialisten zijn op de hoogte van actuele IT-ontwikkelingen en hebben de hoogste certificeringen van diverse A-merk fabrikanten. Zij weten wat er speelt bij mkb bedrijven, zodat zij je goed kunnen adviseren over oplossingen die passen bij de organisatie. Buyitdirect begeleidt ook migraties en neemt infrastructuur in beheer.

Persoonlijke aandacht

Je wilt dat een vraag zo snel mogelijk beantwoord wordt. Daarom heb je binnen Buyitdirect één vast aanspreekpunt. Mocht het nodig zijn dan schakelen we met specialisten om de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen.

Optimaal bestelgemak

Via onze webshop bieden wij een groot assortiment aan IT-producten, zodat je alle IT aankopen op één plek kunt doen. Daarnaast is ons systeem in staat om op basis van afnamevolumes prijsafspraken in te regelen, zodat je direct de juiste prijs online ziet. Om de orders goed te verwerken, kunnen we koppelingen maken met diverse bekende inkoopplatformen; alles om je werk makkelijker te maken!

Scherpe prijzen

Door onze nauwe relatie met fabrikanten en toeleveranciers kunnen we scherp inkopen en zeer concurrerende prijzen bieden. Ook zijn onze processen zo geautomatiseerd dat we tegen zeer lage kosten kunnen opereren. Zo kunnen we alle tijd besteden aan het optimaal ondersteunen van onze klanten.

Educatie

Opleiden voor morgen

Het onderwijs is altijd in beweging en IT speelt hierin een steeds grotere en belangrijkere rol. Om optimaal gebruik te kunnen maken van bestaande en nieuwe technologieën is expertise en ondersteuning van belang voor scholen. Met onze IT-oplossingen en diensten ondersteunen we onderwijsinstellingen in het versimpelen, verbeteren, vernieuwen en professionaliseren van onderwijs met behulp van digitalisering.

Van hardware en software tot beheer, klassenmanagement, diensten en inrichting. Alles is gericht op het intuïtief gebruik van IT in de klas, zonder belemmering door techniek. Duidelijkheid, veiligheid, continuïteit en beheersbaarheid staan hierbij centraal, zodat je als leraar of docent je kunt richten op waar het in het onderwijs om gaat: lesgeven.

Boekloos: iedere leerling een eigen laptop-match

Boekloos is de nieuwe propositie van Buyitdirect waarbij voor iedere leerling een passende laptop voor het onderwijs wordt aangeboden. Onderwijsinstellingen verliezen geen kostbare tijd aan het faciliteren van digitale leermiddelen, maar zijn wel verzekerd dat leerlingen een laptop hebben die optimaal past bij het specifieke leerpad. Lees meer over Boekloos op de website.

Vakinhoud, didactiek en IT

De specifieke deskundigheid van de leraar of docent is om de kennis en de vaardigheden die bij het les geven horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling. Het is belangrijk dat een leraar weet hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van IT en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van IT versterkt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leraren te ondersteunen zodat zij technologieën vlekkeloos kunnen integreren in hun dagelijkse lespraktijk.

Buyitdirect ondersteunt bij het maken van de juiste keuze door allereerst de huidige leersituatie in kaart te brengen. Op welke manier geef je les en wil je lesgeven? Welke infrastructuur bezit de school op dit moment? Hoe IT-vaardig zijn leraren en ondersteunend personeel? In ons advies nemen wij de kernwaarden mee die van belang zijn voor het onderwijs: veiligheid, continuïteit, beheersbaarheid en we kijken ook naar het efficiënter indelen en besparen van kosten.

Waar kan je Buyitdirect onder andere voor inschakelen?

 • Deskundig advies over de oplossingen van de drie verschillende platformen (Google, Microsoft en Apple) voor het onderwijs en de mogelijkheden voor de school;
 • Adviseren en begeleiden rondom aanbestedingsproces vanuit onderwijs oogpunt;
 • Gepersonaliseerd lesgeven en leren door inzet eigen devices;
 • “as-a-service” met onder andere begeleiding componenten, cloud, Wi-Fi, software, beheer, devices en nog veel meer. Je betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik.

Overheid

Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen

Binnen de overheid neemt IT een steeds belangrijkere rol in, wat zorgt voor specifieke en complexe uitdagingen en oplossingen. Denk hierbij aan beveiliging, mobiliteit, het nieuwe werken en het benutten, toegankelijk en transparant maken van data. Deze oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Buyitdirect adviseert overheidsinstellingen zoals provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s en ministeries over de inzet van IT.

De moderne werkplek voor elke ambtenaar

Flexibel, mobiel en thuis: je wilt altijd en overal kunnen werken. We begeleiden de overgang naar het nieuwe werken stap voor stap. Denk hierbij aan het overdragen van bestaande applicaties op mobiele apparatuur of het leveren en installeren van flexplekken.  

Optimale beveiliging

Overheidsinstellingen maken veelal gebruik van privacygevoelige informatie waardoor beveiliging hoog op de prioriteitenlijst staat. Buyitdirect ondersteunt bij zowel de beleidvorming als de praktische invulling van dat beleid en adviseert graag over de beveiliging van netwerken.  

Aanbestedingen

Veel IT-projecten worden binnen de overheid aanbesteed. We helpen graag bij het opstellen van een dergelijk traject om hiermee een uitvraag op te stellen die bij de organisatie past. Hierbij adviseren wij welke onderwerpen voor de organisatie van belang zijn, welke vorm van aanbesteding het beste past en hoe je het beste uit de markt kunt halen. Na het winnen van een aanbesteding blijven we luisteren! We zijn ons bewust van het contract, maar gaan voor een lange termijn relatie.

Waar kun je Buyitdirect onder andere voor inschakelen?

 • Betrouwbare infrastructuur op het gebied van werkplek, netwerk en datacenter. Deze diensten bieden wij ook ‘as a service’ aan, waardoor je tegen een vast bedrag per maand alleen voor het daadwerkelijk gebruik betaald;
 • Onderhoud en ontwikkeling van software- en IT-systemen; 
 • Beveiliging van IT-infrastructuur;
 • Adviseren van het aanbestedingsproces; 
 • Digitale services om 24/7 dienstverlening te bieden; 
 • Migratie naar de cloud of on-premise om altijd en overal te kunnen werken.

Zorg

Wij verhelpen je zorgen

De samenleving digitaliseert en verandert in hoog tempo. Mensen stellen hogere eisen en maken gebruik van de nieuwste technologieën. De zorg zal steeds effectiever en persoonlijker worden. Ontwikkelingen in de zorg, zoals digitale communicatie, mobiel werken en slimme apps, bieden kansen en uitdagingen voor zorginstellingen (zowel care als cure).

Buyitdirect helpt graag bij het vinden van de juiste IT-oplossingen die kunnen helpen bij het meer patiëntgericht werken en het onderhouden van een veilige, efficiënte, hygiënische en digitale omgeving.

Optimale beveiliging

In de zorg moet privacygevoelige informatie over patiënten en cliënten goed beschermd zijn. Buyitdirect ondersteunt bij zowel de beleidvorming als de praktische invulling van dat beleid en adviseert graag over dreiging van buitenaf of aanvallen van binnenuit. Zo besteden we aandacht aan zowel vaste werkplekken als de mobiele apparatuur binnen uw organisatie.

Mobiel zijn

Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk op het gebied van werkplekinrichting: of je medewerkers flexibel, mobiel of thuis willen werken. We begeleiden de overgang naar het nieuwe werken stap voor stap, waarbij we bijvoorbeeld zorg dragen dat bestaande applicaties worden overgedragen op mobiele apparatuur of flexplekken worden geleverd en geïnstalleerd.

Kansen en uitdagingen

Buyitdirect ondersteunt je met verschillende IT-oplossingen en houdt rekening met de uitdagingen die dit met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en privacy. We houden hierbij rekening met bijvoorbeeld de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het zorgbeleid van de organisatie en keuzes die gemaakt worden zijn bepalend voor de richting van IT. Samen inventariseren en formuleren we welke oplossingen en producten hier goed bij aansluiten.

Waar kan je Buyitdirect onder andere voor inschakelen?

 • Opstellen van beveiligings- en risicoprofielen met de best passende (integrale) oplossing;
 • De (overgang naar) cloud om altijd en overal te kunnen werken;
 • Inzetten van online en mobiele applicaties om cliënten beter van informatie te voorzien en te faciliteren in het ontvangen van zorg;
 • Betrouwbare infrastructuur op het gebied van werkplek, netwerk en datacenter. Deze diensten bieden wij ook ‘as a service’ aan, waardoor je een vast bedrag per maand betaalt voor daadwerkelijk gebruik;
 • Werkplekinrichting: wij adviseren bij ergonomische en hygiënische werkplek inrichting;
 • Ondersteuning bij het inrichten van een mobiele IT-infrastructuur en het opstellen van een mobiliteits- en veiligheidsbeleid;
 • Oplossingen om hygiëne te waarborgen;
 • Mobile Device Management.